Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Energetinis ūkis

Bendrovė, siekdama mažinti šalto vandens padavimo bei nuotekų nuvedimo ir valymo 1 m3 savikainą, daug investuoja į elektros prietaisus bei elektros energiją naudojančius įrengimus, tuo mažinant sąnaudas elektros energijai. Perimtuose eksploatuoti vandentiekos ir vandenvalos objektuose yra sumontuojamos modernios geriamojo vandens tiekimo sistemos, o vandenvalos objektuose efektyvūs siurbliai bei efektyvi aeracijos sistema.

Norint užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tekimą vartotojams bei efektyvų vandentiekos įrenginių darbą Pasvalio miesto vandenvietėje buvo suprojektuota ir įdiegta nauja automatikos valdymo sistema SCADA, kurios pagalba siurblių darbą galima stebėti nuotoliniu būdu.

Meniu
×