Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Gamybiniai pagrindinės veiklos rodikliai

Pavadinimas

Mato vnt.

Dydis

2014 m.

2015 m.

Vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičius

tūkst. gyventojų

19,6

18,8

Patiekta geriamojo vandens

tūkst. m3

1487,9

1419,1

Parduota (realizuota) geriamojo vandens

tūkst. m3

1215,0

1190,6

Nuotekų tinklu besinaudojančių gyventojų skaičius

tūkst. gyventojų

12,3

11,3

Pašalinta nuotekų (nuvedimas)

tūkst. m3

945

870,6

Išvalyta nuotekų viso

tūkst. m3

1266,0

1182,5

Išvalyta nuotekų pilnai biologiškai

tūkst. m3

1266,0

1182,5

Kontroliuojami rodikliai 2018m.

Kontroliuojami rodikliai 2017m.

Kontroliuojami rodikliai 2016m.

Kontroliuojami rodikliai 2015m.

Kontroliuojami rodikliai 2014m.

Meniu
×