Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Įrengimų, mechanizmų ir transporto ūkis

Bendrovė nemažą dėmesį skiria ir šio ūkio modernizavimui, priežiūrai ir atnaujinimui. Pagal savo finansines galimybes per ataskaitinį laikotarpį įsigijo eilę modernių elektros bei mechaninių įrenginių, įrengimų ir mechanizmų, kurie užtikrina saugų ir efektyvų darbą. Visi įsigyti įrenginiai, technika, mechanizmai palengvina darbuotojų darbą, užtikrina darbų saugos ir sveikatos įstatymo vykdymą bei užtikrina operatyvesnį ir kokybiškesnį paslaugų atlikimą.

Meniu
×