Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Kainos

Informuojame, kad 2017 m. vasario 1 d. vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis Pasvalio raj. savivaldybėje – 2,1 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuojamas ir taikomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu.

 

2017-03-23 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA suderino naujas kainas, kurios bus tvirtinamos Pasvalio rajono savivaldybėje

Nuo 2017-06-01 keičiasi UAB“Pasvalio vandenys“ šalto geriamojo vandens kainos.

Kainų lentelė nuo  2018.12.01

 

Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 sprendimas

DĖL Uždarosios akcinės bendrovės „PASVALIO VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

Sprendimas dėl kainų

 

 

Meniu
×