Pagalbos numeris visą parą +37068504392

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA PUMPĖNŲ MIESTELYJE

Švarus geriamasis vanduo yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Prieiga prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai. Taip gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.

UAB „Pasvalio vandenys“ 2014 – 2016 m. įgyvendino investicinį projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pumpėnų miestelyje, Pasvalio rajone“ (toliau – Projektas). Projektas vykdytas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos Projekto 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį „Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“. 2016-06-28 pasirašyta Projekto finansavimo sutartis Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0014. Projektui skirta 2,45 mln. Eur ES struktūrinės paramos lėšų (Sanglaudos fondo lėšų). Bendras projekto biudžetas – 2,58 mln. Eur.

Problema, kuriai spręsti buvo inicijuotas projektas – Pasvalio rajono Pumpėnų miestelio gyventojai neturėjo galimybės naudotis viešai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, kadangi tinklų infrastruktūra nebuvo pakankamai išvystyta. Projektu buvo siekiama išplėsti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Pasvalio rajone Pumpėnų miestelyje.

  Įgyvendinus projekto veiklas Pumpėnų miestelyje yra nutiesta 11,09 km. vandentiekio ir  12,61 km. nuotekų  tinklų. Taip pat yra pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, kurie miestelio gyventojams užtikrins tinkamą nuotekų surinkimą ir jų išvalymą. Per pusmetį nuo darbų pabaigos prie vandentiekio ir nuotekų tinklų jau yra prisijungę 216 gyventojų.

Norime priminti gyventojams, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, tik kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius; kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra. Prie centralizuotų tinklų prisijungę gyventojai gali būti ramūs, kad vartoja švarų ir saugų vandenį, kadangi UAB „Pasvalio vandenys“ užtikrina tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nepertraukiamą jo tiekimą.

Patikimas vandens tiekimas gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, keliantys Pasvalio rajono gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantis aplinkosaugines rajono problemas.

UAB „Pasvalio vandenys“ ir Pasvalio rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su  reginio aplinkos apsaugos departamentu kviečia ir ragina Pumpėnų miestelio gyventojus jungtis prie naujai paklotų vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklų.

Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų sąlygų gavimo ir abonentinių sutarčių sudarymo, prašome  kreiptis į UAB „Pasvalio vandenys“, Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, tel. (8 451) 52 939, 8 650 34 619, el. p. abonentai.pasv@zebra.lt.

http://aina.lt/vandentiekio-ir-nuoteku-tinklu-pletra-pumpenu-miestelyje/

http://www.pasvalys.lt/lt/aktualijos/nuotekos-vandentiekis-pumpenai.html

Meniu
×