Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Veiklos analizė

2015 metais bendrovė vykdė ritmingą, jai priklausantį darbą, susidedantį iš nepertraukiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo, surinkimo bei jų valymo. Pastangų ir lėšų buvo skiriama geriamojo vandens kokybės gerinimui, jo kontrolei. Bendrovė pagal finansines galimybes gyvenvietėse ir kaimuose vykdo naujų geriamojo vandens gręžinių įrengimą, nes didžioji esamų geriamojo vandens gręžinių dalis yra jau susidėvėję.

Rajono gyvenviečių vandenvietėse yra atliekamas požeminio vandens išteklių aprobavimas ir jų vertinimas. Kartu yra atliekamas ir vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas. Šis darbas jau yra atliktas 34 – riose rajono gyvenviečių vandenvietėse.

Didesnės apimties darbai atliekami rangos būdu, tačiau didelė jų dalis atliekama savo jėgomis. Įvykus vandentiekio tinklų avarijoms įvaduose, avarijos vieta ne atkasama, o į esamą ketinį vamzdį veriamas plastikinis, kurio kokybė ir atsparumas žymiai geresni.

Ataskaitiniais metais bendrovė, neturėdama geriamojo vandens pardavimo kainos, už kurią gaunamos lėšos turi būti panaudojamos geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimui ir montavimui, naujai montavo ir keitė su pasibaigusia metrologine patikra geriamojo vandens apskaitos prietaisus rajono gyvenvietėse ir Pasvalio mieste. 2015 m. birželio 18 d. UAB „Pasvalio vandenys“ gavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją, kurią išdavė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Kadangi bendrovės pagrindinė veikla keistis negali, tai ir ateityje didžiausias dėmesys bus skiriamas geriamojo vandens vartotojų paslaugų ir poreikių tenkinimui bei geriamojo vandens kokybei gerinti.

 

2015 m. direktoriaus pranešimas

2016m. metinis pranešimas

2016 m. Balansas

Valdybos sudėtis

2017 m. metinis pranešimas

2017 m. Balansas

Meniu
×