Pagalbos numeris visą parą +37068504392

Veiklos ekonominiai rodikliai

2015 metais UAB „Pasvalio vandenys“ už parduotas pagrindines paslaugas (geriamojo vandens tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas) gavo 1386,2 tūkst. Eur pajamų. Už nuotekų su viršnormine tarša valymą bei už kitas suteiktas paslaugas (transporto ir įrengimų nuoma, nuotekų išvežimas ir kita) gauta 138,8 tūkst. Eur pajamų. Bendrai pajamų gauta 1525,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2014 metais pardavimai sumažėjo 55,4 tūkst. Eur arba 3,8 %. 2015 metais bendrovė dirbo pelningai, gauta 33,5 tūkst. Eur grynojo pelno.

Tiekiant geriamąjį vandenį ir šalinant bei valant nuotekas bendrovės pagrindines sąnaudas sudarė: darbo užmokestis su priskaitymais 388,6 tūkst. Eur, arba 26,1 %, amortizaciniai atskaitymai 287,5 tūkst. Eur, arba 19,3 %, išlaidos elektros energijai 274,8 tūkst. Eur, arba 18,4 %, išlaidos kurui 62,2 tūkst. Eur, arba 4,2 %, paslaugos 67,9 tūkst. Eur arba 4,5 %.

Bendrovės pagrindinės pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos 2015 metais sudarė 1484,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2014 metais sąnaudos sumažėjo 35,6 tūkst. Eur arba 2,3 %. Pagrindinė jų mažėjimo priežastis yra sumažėję pardavimai.

2015 metais įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 349,1 tūkst. Eur.

Gyventojai už suvartotą šaltą vandenį ir pašalintas bei valytas nuotekas 2015 metais mokėjo 1,28 Eur/m3, kiti vartotojai 1,59 Eur/m3 (su PVM). Kainos nesikeitė nuo 1999 m. gruodžio mėnesio.

Meniu
×